Čistič na motor CP, 250 ml

151 | Autodoplnky | Kód: PL00440A

Čistič na motor CP, 250 ml

Dostupnosť
Skladom
1,69 €
1,41 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)

Čistič na motor CP, 250 ml


Odstraňuje olej, špinu a nečistotu z motorov. Je obzvlášť užitočné pre sledovanie úniku oleja na špinavých motoroch
Návod na použitie: Dôkladne pretrepte. Naneste rovnomerne na motor. Opláchnite vysokotlakovým vodným lúčom alebo záhradnou hadicou. Chráňte elektrické komponenty pred použitím a nedovoľte, aby odtekala do kanalizácie.
Obsahuje: rozpúšťadlovú naftu (ropná).   Upozornenie:   Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi kožu a môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a po použitý dôkladne umyte ruky. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Používať iba vonku alebo na dobre vetranom mieste. Neprepichujte a nespaľujte , a to ani po spotrebovaní obsahu. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

operatívne včas vybavili objednávku so včasným doručením

Overený zákazník,

pomerne rýchle vybavenie objednávky, veľmi príjemný a ochotný personál

Overený zákazník,

rýchla odozva široký výber primerané ceny ochota personálu pomôcť

Overený zákazník,