Lepidlo v spreji viacúčelové 500 ml

151 | Lepidlá, tmely, silikóny... | Kód: PL151038

Lepidlo v spreji viacúčelové 500 ml

Dostupnosť
Skladom
4,29 €
3,58 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)

Lepidlo v spreji viacúčelové 500 ml

Skvelé pre bežné domáce použitie. Vhodné na lepenie širokej škály materiálov, ako sú koberce, kobercové dlaždice, guma, kov, plátno a tkanina, kartón a papier, polyetylén, korok, koža a ďalšie. Nie je vhodný na použitie s PVC alebo expandovaným polystyrénom
Návod na použitie:
- Uistite sa, že povrch, ktorý sa má zlepiť, je čistý a suchý
- Pred použitím pretrepte. Sprej naneste na povrch z diaľky cca 25cm
- pre maximálnu pevnosť v spoji postriekajte oba povrchy a nechajte zaschnúť (cca 2 min.).
- Na veľmi pórovitých povrchoch použite 2 vrstvy a nechajte ich vyschnúť 3-5 min.
- Po použití sa odporúča otočiť flakón hore dnom a sprejovať niekoľko sekúnd, aby sa zabránilo upchaniu trysky
Upozornenie: (H222) Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. (H240) Zahrievanie môže spôsobiť výbuch. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H315) Dráždi kožu (H336) Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí. (P103) Pred použitím si prečítajte etiketu. (P280) Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare (P264) Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. (P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. (P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. (P271) Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. (P251) Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju , a to ani po spotrebovaní obsahu.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. P501 Zneškodnite/odovzdajte obsah/nádobu/časti obalu na skládke nebezpečného odpadu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Výber rôznorodé ho veľmi kvalitného tovaru doporučujem.

Overený zákazník,

rýchle doručenie

Overený zákazník,

Nakupujem tu pravidelne a vzdy maximalna spokonkost, so vsetky... omuniakciou, tovarom...

Overený zákazník,