Reklamačné podmienky

Reklamácie a reklamačný poriadok

 

Kupujúci v čo najkratšom čase po zistení chyby doručí predávajúcemu na vlastné náklady v balíku tovar určený na reklamáciu a písomnú reklamáciu ktorá musí obsahovať:

 

a.) meno a priezvisko kupujúceho,
b.) adresu kupujúceho,
c.) kontaktné údaje, tel.č., e-mailovú adresu,
d.) názov tovaru a jeho výrobné, sériové číslo ak má,
e.) kópiu záručného listu ak bol vydaný,
f.) kópiu nadobúdacieho dokladu - faktúry alebo pokladničného bloku z fiškálnej pokladnice,
g.) stručný popis chyby,
h.) dátum a podpis kupujúceho

 

Po doručení tovaru na reklamáciu predávajúci posúdi chybu a v prípade potreby postúpi tovar na odborné posúdenie chyby výrobcovi/dodávateľovi alebo zmluvnému servisnému partnerovi.

 

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

 

- Poškodenie prirodzeným používaním
- Poškodenie vzniknuté nadmernou záťažou, mechanickým opotrebením
- Poškodenie pri používaní v nevhodných podmienkach
- Pri neodbornom zásahu
- Poškodenie pri manipulácii a používaní v rozpore s návodom na použitie
- Poškodenie pri ostatných nežiaducich a nevhodných vplyvoch – ostré predmety, vysoká teplota, pád ....

 

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. V prípade oprávnenej reklamácie bude chyba na tovare opravená/odstránená a funkčný výrobok vrátený na náklady predávajúceho kupujúcemu. V prípade neodstrániteľnej chyby bude výrobok vymenený za rovnaký nový, alebo po dohode s kupujúcim za podobný nový, pričom je potrebné vyrovnanie cenového rozdielu z jednej alebo druhej strany.

 

Ak sa reklamácia posúdi ako neopodstatnená, bude kupujúcemu vrátený.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

ochotná komunikácia

Overený zákazník,

Obchod určite odporúčam, veľmi dobrá komunikácia, kvalitný tovar, rýchle dodanie tovaru.

Overený zákazník,

Som spokojná.

Overený zákazník,

Najdete nás i na MALL.SK