Zazimovač bazénov Télapool 1L

Zazimovač bazénov Télapool 1L

Predaj skončil

Zazimovač bazénov Télapool 1L

Bezfosfátový zazimovací prostriedok proti riasam a vodnému kameňu

- na zazimovanie bazénov
- tekutý, bez chlóru, mierne penivý
- neutrálne v pH
- zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa a rastu rias

Aplikácia:
Pred použitím zazimovacieho prípravku bazén vyčistite, upravte obsah voľného chlóru na 3 mg/l a pH na 7,2. Dávkovanie na 10 m 3 vody: 300 ml pod 25 nemeckých stupňov tvrdosti (NK °), 400 ml medzi 25 a 30 NK °, 500 ml nad 30 NK °. Použitie WINTERSLEEP nezabráni zamrznutiu bazénovej vody! Zazimovač sa rozkladá niekoľko týždňov po vypružení, kým môže byť voda v bazéne nepriehľadná a mierne napenená. Uchovávajte na chladnom, suchom a nemrznúcom mieste! Možno použiť len v bazénoch, nie v prírodných záhradných jazierkach, nebezpečné pre zver!

Varovné vety:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia :
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte pary/aerosóly. P303 + P361 + P353 Po kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku treba opláchnuť vodou/sprchou. P305 + P351 + P338 V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie:
Alkyldimetylbenzylamóniumchlorid 20%
100 g zmesi obsahuje 20 g biocídneho materiálu.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

 

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua
Eshop doprava od 49 € doprava zadarmo

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Rýchly nákup za dobré ceny.

Overený zákazník,

Objednávka prebehla v poriadku dodanie tovaru bolo doručené na tretí deň. Úplná spokojnosť. Len odporúčať viem.

Overený zákazník,

- rýchle doručenie

Overený zákazník,