Chlór 1 kg, 200g tablety

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQCLT010

Chlór 1 kg, 200g tablety

Dostupnosť
Skladom
12,00 €
10,00 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)

Chlór 1 kg, 200 g tablety

Dezinfekčný prostriedok na bazénovú vodu

- 200 g tablety s pomalým uvoľňovaním s 90% aktívnym chlórom
- chráni čistotu bazénovej vody proti baktériám a plesniam
- vhodné pre všetky tvrdosti vody
- stabilizovaný, odolný voči slnečnému žiareniu a teplu

Aplikácia:
Po úprave hladiny chlóru pridajte 2-3 tablety na 10 m 3 vody. Pre nepretržité chlórovanie vložte 1 až 3 tablety do plávajúceho dávkovača chemikálií alebo skimmerového koša každých 10–6 dní. Tablet nikdy nehádžte priamo do bazéna, pretože by vybledla farba krytu! Ideálny obsah chlóru: 0,6 až 1,0 mg / l, ideálne pH: 7,2 až 7,6. Na nastavenie parametrov chémie vody je potrebný analyzátor vody! Prípravok možno použiť aj vo vodách Spoločenstva určených na kúpanie, ak koncentrácia žiadneho z ukazovateľov vo vode neprekračuje limitné hodnoty predpísané vyhláškou 37/1996 (X.18.) NM.

Výstražné upozornenia:
H272: Môže posilniť požiar; oxidačný účinok. H302: Škodlivý po požití. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH206:Pozor! Nepoužívajte s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia :
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P312:
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie:
kyselina trichlórizokyanurová 99%.
Výrobok obsahuje 100 g biocídneho materiálu 99 g.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Veľká spokojnosť, široký sortiment, odporúčam.

Overený zákazník,

Super rýchlo dodaný tovar.

Overený zákazník,

Nakup v pohodli domova.

Overený zákazník,